Mënyrat e pagesës të mundësuara nga AUDIO SHOP janë disa:

  • Paguaj me lekë në dorë në dorëzim

Paratë i dorëzohen korrierit në momentin që merni porosinë.

  • Me transfertë bankare

Gjatë proçesit të blerjes, nëse zgjidhni këtë mënyrë, do ju shfaqet llogaria bankare në Lekë në Banken XXX në emër të AUDIO SHOP sh.p.k. Kështu ç’do pagesë e depozituar në këtë llogari, është e sigurtë dhe ju keni të drejtën ta rimerni shumën e paguar nëse ne nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim.

EMRI I BANKES IBAN Lekë: AL67 2021 1123 0000 0000 3132 8731

Nr. Llogarie Lekë: 0031328731